Sammallampi

Sammallampi on vajaat kaksi kilometriä pitkä ja kilometrin levyinen lampi. Yli puolet lammen pinnasta on laajojen ruovikoiden ja osmankäämiköiden peitossa. Lintulajisto on Siikalahden kaltainen. Lampea ympäröivät vaihtelevat metsät ja viljelysalueet.

Kevät: Sammallammella lepäilee keväisin vesilintuja.

Kesä: Lammella pesii mm. joutsen, ruskosuohaukka, kurki, vaihteleva määrä rantakanoja sekä sorsalintuja. Rantapensaikoissa ja läheisillä peltoaukeilla ja niityillä esiintyy runsaasti kerttusia ja sirkkalintuja. Ruisrääkkä ja kehrääjä kuuluvat polun varteen kesän alkupuolen öinä.

Syksy: Syksyllä lammella tapaa joutsenpoikueen ja sorsalintuja.

Sammallampi sijaitsee lähellä valtatie kuutta. Käänny valtatieltä Kolmikannantielle. Tätä ajetaan reilu kilometri, kunnes tien vasemmalle puolelle tulee korkea linkkimasto. Pysäköi linkkimastolle menevälle luiskalle, johon mahtuu maksimissaan 3-4 autoa. Tie lintukohteelle lähtee Kolmikannantien vastakkaiselta puolelta. Kävele pihatietä muutama kymmentä metriä ortodoksisen tsasounan ohi. Polku lintukohteelle lähtee ennen pihaa heti halkopinojen jälkeen. Polku on melko jyrkkä ja se vie rantavyöhykkeelle.