Pohjasuon, Pohjanrannan ja Jyrkilän peltoaukeat

Jyrkilän ja Pohjasuon laajat peltoalueet ovat hyviä linturetkikohteita keväästä pitkälle syksyyn.

Keväisin pelloilla levähtää hanhia, kurkia ja joutsenia sekä kahlaajia. Jyrkilän avoimissa maastoissa on hyvät mahdollisuudet petolintumuuton tarkkailuun.

Kesällä Pohjasuon pelloilla pesii mm. keltavästäräkkejä ja peltosirkkuja, jotka ovat vähentyneet muualla Parikkalassa.

Alkusyksyllä Jyrkilässä voi havaita parhaimmillaan sadoittain kurkia. Hieman myöhemmin pelloille alkaa kerääntyä joutsenia. Kurkien lähdettyä saapuvat hanhet. Tuhannet hanhet kiertelevät Jyrkilän, Pohjasuon ja Pien-Rautjärven maisemissa. Suuret lintumäärät houkuttelevat paikalle merikotkia, jotka ajavat välillä hanhimassan lentoon.

Jyrkilä
Jyrkilän peltoaukea sijaitsee Mikkolanniemen pohjoispuolella. Aja valtatie kuudelta Niukkalantietä kohti Tarnalaa. Pari kilometriä Tarnalan jälkeen käänny Jyrkiläntielle oikealle. Jyrkiläntie kulkee peltoaukean läpi ja lintuja havainnoidaan tien varrelta. Älä estä muuta liikennettä pysähtyessäsi tien varteen. Jyrkiläntie päättyy lähelle Tarassiinlahtea ja Mikkolanniemen toimintakeskusta.

Pohjasuo
Pohjasuon peltoaukea sijaitsee lähellä valtatie kuutta Pohjanrannasta koilliseen. Käänny valtatieltä Pohjasuontielle. Tie kulkee mutkitellen peltoaukean lävitse. Älä estä muuta liikennettä pysähtyessäsi tien varteen.