Honkakylänlahti eli kanavalampi

Peltojen ja pensaikoiden ympäröimä Honkakylänlahti, eli Kanavalampi on lähes parin kilometrin pituinen lampi. Matalat rannat ovat osmankäämiköiden, ruovikoiden ja rantaniittyjen ympäröimät. Kesäisin rantavedet peittyvät lumpeiden lehtiin ja kukkiin.

Kevät: Honkakylänlahti sulaa aikaisin keväällä. Sulaan saapuvat ensimmäiset joutsenet ja vesilinnut. Lahti on levähtävien lintujen suosiossa ja lintulajisto on monipuolinen.

Kesä: Lahdella pesivät mm. joutsen, kaulushaikara, kurki, runsaasti sorsalintuja ja uikkuja ja rantapensaikkojen varpuslintuja. Rantaniityillä ja pensaikoissa viihtyvät monet yölaulajat. Kalasääsket käyvät säännöllisesti kalastamassa lahden matalissa vesissä.

Syksy: Matalan veden aikaan paljastuvat lietteet houkuttelevat kahlaajia ja rantaniityt lepäileviä vesilintuja.

Honkakylänlahti sijaitsee Mikkolanniemen eteläpuolella. Käänny Akonpohjasta kohti Saaren kirkonkylää. Aja noin viisi kilometriä kunnes vasemmalle tulee viitta Honkakylä. Aja reilut kolme kilometriä kunnes saavut Honkakylään, jossa tulet neljän tien risteykseen. Käänny oikealle ja pysäköi tien laidan levikkeelle heti, kun järvimaisema aukenee oikealla puolellasi. Lintujen tarkkailu onnistuu parhaiten tien reunasta kaukoputkella.